ไม่คิดจะรักใคร

ไม่คิด
จะรักใคร
นอกจาก
เธอ…

เวลาเปลี่ยนไป
แต่ใจดวงนี้
ไม่เคยเปลี่ยน.

ทั้งใจ

ยังรักและห่วงใย
ทั้งใจ
ยังเหมือนเดิม

ไม่ว่าเธอจะเป็นใคร
…ถึงยังไงฉันก็รัก

หนึ่งนาที

หนึ่งนาที
เพื่อร๊าก…
ทั้งชีวิต
เพื่อเธอ…

ไม่มีวันไหน
ที่ฉันไม่ ‘รักเธอ’

ขอแค่คิดถึงกัน

ขอแค่คิดถึงกัน
ให้เธอพูดคำว่ารัก
‘ ใ น ใ จ ‘

นับวันฉัน
> ยิ่งรักเธอ <
. . . มากขึ้น . . .

เธอ คือ

เธอ คือ ลมหายใจ
เธอ คือ ทุกอย่าง
จะรักเธอไม่มีวันจาง…
ไปจากใจ
ก็เพราะเธอคือ… ลมหายใจ

รู้ไว้นะ..
คนๆนี้
” รั ก เ ธ อ ”
หมดใจ.

ช่วยจับไว้ที

ช่วยจับไว้ที
ใจดวงนี้..
จะลอยไปหาเธอ

หยุดรักเธอ
เหมือนหยุด
หายใจ.

Advertising