เหงา เพราะคิดถึง

เหงา เหงา เหงา เพราะคิดถึง
น้ำตาจึงได้รินไหล
เหงา เหงา เหงา เพราะห่วงใย
จึงเหงาใจได้ทุกวัน

เหงา เหงา เหงา เพราะห่วงหา
จึงเหว่หว้า หัวใจฉัน
เหงา เหงา เหงา เพราะรักนั้น
จึงเพ้อฝัน ทุกวันคืน

คลื่น..ของความเหว่ว้า

คลื่น..ของความเหว่ว้า
ถาโถมมา..ที่ใจดวงนี้
ยังเหมือนเดิม เเละรุนแรงขึ้น ทุกที
ทรมานสิ้นดี..หัวใจ

เราค้นพบว่า..

เราค้นพบว่า..
การ “ได้เป็น”
” ค น สำ คั ญ ”
ของ..กันและกัน
ก็ตอนที่เรา..
ไม่มี..เรื่องอะไร ??
จะ “คุยกัน” แล้ว
แต่เรายัง .. “อยากคุย” กันอยู่!!

เมื่อเรา
เริ่มรักใคสักคน
เราจะเริ่มทำในสิ่งที่
” ไ ม่ เ ค ย ทำ “

เคยรู้สึกไหม ?

รักกันมากแค่ไหน
ไม่ได้ดูตอนที่มีความสุข
แต่เค้าให้ดูตอนที่ “เจอกับความลำบาก”
ว่าเราจะจับมือกันได้แน่นแค่ไหน

เคยรู้สึกไหม ?
ว่าเรามักเป็นฝ่ายให้ความใส่ใจ
กับใครคนนึงมากเกินไป
มากกว่าที่เราได้รับจากเขาเสมอ.

ความสัมพันธ์

” ความสัมพันธ์ ” … บางอย่าง
ไม่มีชื่อเรียก !!
แต่ … ” รู้สึกดี “

คนสำคัญผ่านไปกี่วัน
ก็สำคัญอยู่ดี.

บางครั้ง

บางครั้งก็รู้สึก
ไม่อยากพูดจากับใคร
ไม่ใช่เพราะ เรากำลังโกรธใคร
แต่ .. เพราะ เราแค่รู้สึก
เหนื่อยใจ อยู่กับช่วงเวลานึง

คนบางคนเดินเข้ามา
เพื่อให้เรา “ชื่นใจ”
แล้วเค้าก็เดินจากไป
เพื่อให้เรา “ทำใจ”

Advertising