หัวใจดวงน้อย

หัวใจดวงน้อย รอคอยค้นหา
คนที่จะผ่านมา ดูแลใส่ใจ…

อกหัก…ก็แค่เสียใจ
ไม่มีใคร…ก็แค่เหงา
อยู่คนเดียวอาจจะเศร้า…
แต่ก็ไม่เท่าอยู่กับคนที่ไม่รักกัน.

ไม่ได้ต้องการคนที่ดีที่สุด

ไม่ได้ต้องการคนที่ดีที่สุด
แต่ต้องการคนที่จะหยุดอยู่กับฉันตรงนี้
คนที่รักฉัน ห่วงใยมอบความหวังดี
คนที่จะเห็นทุกทีที่ฉันเศร้าใจ

ตั้งแต่วันนั้นที่เธอจากฉันไป
ตั้งแต่ที่หัวใจเธอไม่เหมือนเก่า
ตั้งแต่วันนี้คงมีแค่ความเหงา
กับความทรงจำส่วนหนึ่งที่หายไป.

Advertising