สิ่งสำคัญ

สิ่งสำคัญ หนึ่งใจเดียว มีเพียงเธอ
สายใยมั่น รักเสมอ มิเลือนหาย
ร้อยเรียงใจ ละมุลละไม ไม่เสื่อมคลาย
มั่นคงไว้ รักแค่เธอ เท่านั้นพอ

เห็นรอยยิ้มเธอทีไร
อบอุ่นหัวใจมากขึ้นทุกที
อยากมีเธออยู่ ๆ ทุกวันแบบนี้
อยากบอกเธอคนดีว่าฉันรักเธอ.

Advertising