ต่อแต่นี้..

ต่อแต่นี้ มีรัก เพียงเพื่อเธอ
ไม่ขอพบ เจอะเจอ ใครคนไหน
พอแค่นี้ หยุดที่เธอ สุดดวงใจ
นานเพียงใด จะรักเธอ ไม่เปลี่ยนแปลง

จะรักเธอ.. ตราบชั่วฟ้า ดินสลาย
จะรักเธอ.. ทุกคืนวัน ไม่เสื่อมคลาย
จะรักเธอ.. ทั้งชีวี มิวางวาย
จะรักเธอ.. ตลอดไป ชั่วนิรันดร์.

Advertising