เวลาเศร้า..หัวใจยังคิดถึงเสมอ

เวลาผ่าน…อาจมีบ้างบางครั้ง
เวลาเศร้า..หัวใจยังคิดถึงเสมอ
มันเป็นความผูกพัน..ของชีวิตที่เคยเจอ
ความผูกพันนั้นก็คือเธอที่อยู่ในความทรงจำ

Advertising