เหงามากนะ..วันนี้

เหงามากนะ..วันนี้
หัวใจโทรมๆก็มีแต่ความเหว่หว้า
อยากให้เธอรับรู้..และส่งข่าวมา
เพียงอยากจะรู้ว่า..เธอสบายดีหรืออย่างไร

Advertising