เหงา เพราะคิดถึง

เหงา เหงา เหงา เพราะคิดถึง
น้ำตาจึงได้รินไหล
เหงา เหงา เหงา เพราะห่วงใย
จึงเหงาใจได้ทุกวัน

เหงา เหงา เหงา เพราะห่วงหา
จึงเหว่หว้า หัวใจฉัน
เหงา เหงา เหงา เพราะรักนั้น
จึงเพ้อฝัน ทุกวันคืน

Advertising