คลื่น..ของความเหว่ว้า

คลื่น..ของความเหว่ว้า
ถาโถมมา..ที่ใจดวงนี้
ยังเหมือนเดิม เเละรุนแรงขึ้น ทุกที
ทรมานสิ้นดี..หัวใจ

Advertising