ความสัมพันธ์

” ความสัมพันธ์ ” … บางอย่าง
ไม่มีชื่อเรียก !!
แต่ … ” รู้สึกดี “

คนสำคัญผ่านไปกี่วัน
ก็สำคัญอยู่ดี.

Advertising