บางครั้ง

บางครั้งก็รู้สึก
ไม่อยากพูดจากับใคร
ไม่ใช่เพราะ เรากำลังโกรธใคร
แต่ .. เพราะ เราแค่รู้สึก
เหนื่อยใจ อยู่กับช่วงเวลานึง

คนบางคนเดินเข้ามา
เพื่อให้เรา “ชื่นใจ”
แล้วเค้าก็เดินจากไป
เพื่อให้เรา “ทำใจ”

Advertising