บางทีความรัก

ทุกคนมีอดีตทั้งนั้น
หากคิดจะรักกัน
ก็ควรจะมองข้ามมันไป

บางทีความรัก
ก็สอนให้เรา
เป็นคนอดทน
กับอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้น.

Advertising