คนบางคน

คนบางคน
ไม่รู้เค้ามีดีอะไร
เค้าถึงทำให้เรารักเค้า
ได้มากขึ้นทุกวันเลย

คนสำคัญ
ไม่ว่าจะผ่านไปกี่วัน
ก็ยังคงสำคัญเสมอ.

Advertising