ทำอะไรก็คิดถึง

ทำอะไรก็คิดถึง
บางครั้งยังต้องถามตัวเอง
ทำไมคิดถึงเค้าได้มากขนาดนี้

“คิดถึงฉัน”
เหมือนอย่างที่ฉันคิดถึงเธอไหม.

Advertising