บางครั้งคนเรา

คนที่คิด แต่เรื่อง “เอาชนะ” ทุกนาที
ไม่มีทางเป็น “คนรักที่ดี” ได้หรอกนะ

บางครั้งคนเราไม่รู้หรอกว่า
เราแบกความคิดของคนอื่น
ความต้องการของคนอื่น
อยู่ตลอดเวลา…
จนเมื่อเราอ่อนล้า
เราถึงยอมฟังตัวเอง…
เหตุเพราะว่าเรารักเขาเกินไป…

Advertising