ถึงจะ “บอกรัก”

ถึงจะ “บอกรัก” สักกี่พันครั้ง..
มันก็จบด้วยการ
“บอกเลิก” เพียงครั้งเดียว

หากมันคือความรัก
การทะเลาะกันครั้งแล้วครั้งเล่า
มันจะไม่มีทางทำให้เราต้องเลิกกัน.

Advertising