อย่าคิด

อย่าคิด ว่า
รักของเราตอนี้จะแย่ที่สุด
ยังมีอีกหลายคน
แย่กว่าหลายเท่า

หากอดทนแล้ว
ความสุขของเราลดลงเรื่อยๆ
..ก็เลิกเถอะ

Advertising