คนบางคนรักกันอยู่

คนบางคนรักกันอยู่
แต่เลือกที่จะประชดกัน
เพียงเพราะแค่อยากรู้ว่า
อีกผ่ายยังแคร์เราบ้างหรือเปล่า

ถ้าเราอยาก “ให้เขาดูแล”
แสดงว่า เหงา..
แต่ถ้าอยาก “ดูแลเขา”
แสดงว่า รัก..

Advertising