ความคิดถึ

สิ่งที่เราไม่ควรทิ้งขว้าง
คือความรู้สึก
ของคนที่เราเรียกว่า
“คนรัก”

“ความคิดถึง”
ที่มาพร้อมกับคำว่า…
“เสียใจ”
คือการคิดถึงใครบางคน
ที่ไม่ใช่คนของเรา…

Advertising