สุขบ้าง … ทุกข์บ้าง

พูดให้เจ็บแล้วจบแบบเด็ดขาด
ดีกว่าพูดให้โอกาส แล้วเจ็บแบบไม่จบ

สุขบ้าง … ทุกข์บ้าง
มันไม่ใช่เรื่องแปลก
เราไม่ใช่ “ยอดมนุษย์”.

Advertising