บางคืน

บางคืนที่อาจไม่มี…
ดาวให้นับ
ฉันก็ไม่หลงกลไปกับ…
ความอ่อนไหว
บางคืน..ก็แค่ส่วนหนึ่งของเวลา
ที่ผ่านไป
ที่ไม่ได้แปลว่าเวลาส่วนใหญ่
…ฉันจะไม่รักเธอ

เศษแก้วยังมีคม
เศษคารม..ยังบาดใจ
เศษเหล็ก..ยังขายได้
เศษหัวใจ..ใครจะเอา.

Advertising