เกิดอะไรขึ้น

เกิดอะไรขึ้นกับหัวใจฉัน…
ทำไมมันสั่นไหวขนาดนี้…
หรือว่าเป็นเพราะเธอนะคนดี…
ใจดวงนี้จึงระรี้ระริกอยู่เป็นนาน…

1 คน 1 ความคิด
1 ความคิด 1 ความฝัน
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
1 ใจของฉันมีแต่เธอ.

Advertising