แม้ว่าหัวใจ…

แม้ว่าหัวใจ…
จะเป็นก้อนเนื้อที่มีความรู้สึกรู้สาก็เถอะ
แต่ถ้าตราบบใด…
หัวใจยังคงอยู่ในร่างกายเรา
ยังเต้นเป็นจังหวะ..

..การเก็บรักษาก้อนเนื้อ..
..ที่มีความรู้สึกรู้สานั้นไว้..
ยังดีเสียกว่า..
ปล่อยให้แหลกคามือคนไม่รักดี

Advertising