ตอนเช้าคิดถึง

ตอนเช้าคิดถึง .. บ่ายหนึ่งห่วงหา ..
ตอนกลางวันคิดถึงตลอดเวลา
ตอนกลางคืน ห่วงหา ทุกค่ำคืน

แค่อยากบอกว่า “คิดถึง”
แค่อยากซึ้งกับ “คามฝัน”
แค่อยากบอก “เรามีกัน”
แค่อยากฝัน “ฉันมีเธอ”.

Advertising