หวังเพียงกำลังใจ

หวังเพียงกำลังใจ
ไม่อยาได้หรอก ความสงสาร
กับสิ่งที่ฉันต้องการ
ไม่ใช่คำหวานที่หลอกลวง

ก็ได้แต่เก็บกด
ทุกความรันทด… ที่ผ่านล่วง
ดับใจฟุ้งซ่านที่คอยถามทวง
ดับความเศร้าทั้งปวง…
ด้วยน้ำตา

Advertising