อย่าฝืนใจรัก

..อย่าฝืนใจรัก..ถ้ามันไม่ใช่
ไม่มีประโยชน์..ที่จะคบกับใครสักคน
เพียงเพราะอยากมี……ใครสักคน

อย่าเลือก
คนที่เราคิดว่าเราน่าจะอยู่กับเขาได้
แต่ให้เลือก
คนที่เราคิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้…ถ้า…ไม่มีเขา

Advertising