ไม่รักก็คือไม่รัก

ไม่รักก็คือไม่รัก
อาจจะฟังดูใจร้าย
แต่มันก็คือความจริง
ถ้าไม่รัก ทำยังไงก็รักไม่ได้

อดีตไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องลืม
แต่ต้องใช้มันให้เป็น
เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนแต่อย่าให้มัน
กลับมาทำร้ายเราได้.

Advertising