‘ ฉั น รั ก เ ธ อ’

ถ้าความคิดถึง…ของฉันมีขา
มันคงเดินไปหาวันละหลายๆหน
แต่ความคิดถึง…มันไม่มีตัวตน
จึงได้แต่คิดถึงใครบางคนทุกวี่วัน

ไม่อยากส่งถ้อยคำหวาน
กลัวใครแอบอ่านแล้วจะอิจฉา
จึงส่งข้อความสุดแสนธรรมดา
เพียงให้เธอรู้ว่า…
‘ ฉั น รั ก เ ธ อ’
และ ‘ คิ ด ถึ ง เ ธ อ’ ก็สุขใจ.

Advertising