หากพูดถึงความรัก

หากพูดถึงความรัก
ฉันคงบอกได้แค่ว่า…
ฉันรู้จักตั้งแต่มีเธอใกล้
หากถามว่าวันนี้รักของฉัน
…เป็นอย่างไร
บอกได้คำเดียวว่า…
ทั้งหมดของความอุ่นใจ…
…นั้นเป็นเธอ

อยากบอกเธอว่า
ทุกครั้งที่เธอไกลฉันห่วงหา
ในยามที่เธอใกล้ฉันมีชีวิตชีวา.

Advertising