แอบชอบ

อดีตทำให้เรารู้สึกเจ็บได้บ้าง
..ในบางครั้งที่อ่อนแอ..
แต่ในขณะเดียวกัน
อดีตก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นได้
..ในบางครั้งที่อ่อนแอ..
ด้วยเช่นเดียวกัน..

แอบชอบเธอมานานเธอรู้ไหม
แอบมองด่วยสายตาห่วงใยรู้หรือเปล่า
แอบยิ้มเขินเวลาเธอเอ่ยคำว่าเรา
แต่ทำได้แค่เป็นเงาใกล้ๆเธอ

Advertising