บางสิ่งมันไม่ควรจำ

ถ้าคนเรามัวแต่ปฏิเสธ
ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า
ปฏิเสธการมีความรัก
ปฏิเสธการเริ่มต้นการมีความสัมพันธ์
เพียงเพราะแค่กลัวว่าจุดจบของมัน
จะต้องทำให้เราต้องเจ็บปวด
เราจะมีชีวิตไปเพื่ออะไร

บางสิ่งมันไม่ควรจำ
ถ้ามันทำให้เจ็บ..
แต่บางสิ่งก็ควรจะเก็บ
ถ้ามันเป็นความเจ็บที่น่าจดจำ…

Advertising