หากพูดถึง ‘ความรัก’

หากพูดถึง ‘ความรัก’
ฉันคงบอกได้แค่ว่า…
ฉันรู้จักตั้งแต่มีเธอใกล้
หากถามว่าวันนี้รักของฉัน
…เป็นอย่างไร
บอกได้คำเดียวว่า…
ทั้งหมดของความอุ่นใจ…
…นั้นเป็นเธอ

อย่ารู้ว่าทำไม
ฉันถึงรักเธอมากขนาดนี้
ฉันไม่เคยรักใครเท่าเธอเลย
เธอทำให้ฉันรักหมดใจ.

Advertising