คนที่เธอไม่ต้องการ

คนที่เธอไม่ต้องการ
แต่ฉันก็ยังคงมั่น…
ไม่เคยหวั่นไหว
คนที่รักที่เธอมองข้ามหัว
ไม่เคยสนใจ
แต่ก็ยังจะรักเธอตลอดไป…

คนบางคน…
เกิดมาเพื่อถูกรัก
…แต่ใครบางคน
เกิดมาเพื่อที่จะรัก
แล้วใครบางคน…คนนั้น
จะเป็นผู้รับความรักได้บ้างหรือเปล่า.

Advertising