บางคนทำดีกับเรา

บางคนทำดีกับเรา
เพราะเค้าเป็นคนดี
ไม่ใช่ว่าเค้ารู้สึกดี

หัวใจ…
ไม่ใช่… ที่สาธารณะ
คิดถึง… ก็ กลับมา
หมดรัก… ก็ จากไป

Advertising