มีความสุขมั้ย

มีความสุขมั้ย
ที่ได้ “รักใคร”
ถ้ามีความสุข ก็..ทำไป
ถ้าเจ็บซ้ำใจ ก็..พอ

บางคนยอมเจ็บ เพื่อยิ้อ
บางคนยอมซื่อบื้อ เพื่อจะรักษา
บางคนยอมโง่ เพื่อจะขอต่อเวลา
และบางคนก็ยอมเสียน้ำตา…
เพื่อให้คนที่เรารักไปเจออะไรที่ดีดี.

Advertising