ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนรัก

ถึงแม้จะไม่ได้เป็นคนรัก
แค่แอบมองเธออยู่ห่างๆ
เราก็สุขใจ…

ความรัก
ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นรางวัล
แค่ได้รักเธอไปทุกวัน
ก็… เพียงพอ.

Advertising