อย่าคิดว่า…

อย่าคิดว่า…
คนที่หันหลังให้.. “ห ม ด เ ยื่ อ ใ ย”
แต่เค้าอาจกำลัง “ร้ อ ง ไ ห้”
แล้วไม่อยากให้คุณเห็น “น้ำ ต า”

ถ้าจะตัด.. ก็ตัดให้พ้นใจ
อย่าให้เหลือเยื่อใย..ไว้ทอฝัน
อย่าให้เหลือแม้เศษเสี้ยว … ไว้เกี่ยวพัน
เคยรักกันมากแค่ไหน..จะได้ลืม.

Advertising