ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต

ความสุขจากภายนอก
อยู่ได้นานเพียงอึดใจ
แต่ความสุขจากภายใน
จะอยู่ไปชั่วนิรันดร์

“ความรัก” ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต
อย่าอุทิศทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อความรัก จนเสียผู้เสียคน.

Advertising