บางครั้ง…

บางครั้ง… ความรัก
เหมือน… ข้อสอบ
เราไม่ควรเลือก… ข้อที่ชอบ
แต่ควรเลือก… ข้อที่ใช่
ข้อสอบ… อาจมีตัวเลือกมากมาย
… แต่สุดท้าย …
เราเลือกได้แค่ข้อเดียว

ทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดี
แต่มันก็มีสิ่งดีๆ
บางสิ่งเกิดขึ้นในทุกๆวัน.

Advertising