ความรักไม่ไช่การครอบครอง

ความรักไม่ไช่การครอบครอง
..แต่ความรัก..
คือการที่เห็นคนที่เรารักมีความสุข

..เรารัก คนที่เรารักได้ตลอดเวลา..
แม้แต่ตัวเราเอง ก็ไม่อาจรู้สึกเลยว่า..
ความรักของเรา เป็นเช่นนั้นจริงๆ.

Advertising