บางทีความรัก

บางทีความรัก .. ก็ทำให้คนเรา
ตาบอด .. หูหนวก

ถ้าหากคุณรักใครแล้ว
คุณก็ควรที่จะเผื่อใจไว้บ้าง
ถ้าเกิดรักนั้นต้องจบลง
จะได้ ลดเจ็บน้อยลง.

Advertising