เคยไหม…

เคยไหม… เห็นแฟนเก่า
อยู่กับแฟนใหม่ ของเค้า
แล้มมันเจ็บในใจเหลือเกิน…

คนที่ทำให้เราเสียใจ
…คืคนเดียวกันกับ…
คนที่เคยสัญญาว่า…
…จะไม่ทำให้เราเสียใจ

Advertising