ไม่เป็นไร…

ไม่ถูกหวย
ไม่เป็นไร…
แค่ถูกใจ “เธอ” ก็พอ

ถ้าคุณรักใครสักคนมากพอ
คุณจะมีเวลาให้เขาเสมอ
ไม่ว่าชีวิตคุณจะยุ่งมาก
แค่ไหนก็ตาม.

Advertising